Är du politiker? Gör prao på bemanningsföretag!


Av Extrabloggare, 14 Mar 2011

Kontakta mig så kan jag låta dig få möjlighet att få en lika rolig och insiktsfull dag som Lars Bengtsson.

I höstas var jag på Svenskt Näringsliv i Linköping och deltog i ett seminarium om bemanningsbranschen där även S-politikern Lars ”Laban” Bengtsson medverkade med stor entusiasm. Då med aningen mindre erfarenhet av branschen än vad han har idag.

Linköpingskontoret ordnade efter seminariet så att Lars fick en möjlighet till prao på ett av Bemanningsföretagens auktoriserade företag, PEMA Arbetskraft.

Jag kan bara säga Gör som Laban. Branschen välkomnar och önskar att så många politiker som möjligt gör denna typ av nedslag i verkligheten och med egna ögon bevittnar hemligheten med den rekordstora efterfrågan som branschen upplever. Därmed den oerhört viktiga funktion som branschen fyller på arbetsmarknaden i att förmedla arbetskraft, bidra till flexibilitet för kundföretagen och med individfokus få ut arbetslösa i arbete. Att själv se, uppleva och få möjlighet att ställa frågor till experten har alltid varit det bästa sättet att förstå hur någonting fungerar.

Läs och inspireras av vad Maria Cederholm från Linköpings Svenskt Näringslivskontor rapporterar från Lars Bengtssons prao.  Jag instämmer med hennes slutord:

”Vi hoppas få återkomma med fler rapporter om politikers prao på Bemanningsföretag”.

Av Christina Ekdahl

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.