Arkiv för februari 2011

Antal poster: 12

Best practise efterlyses på upphandlingsområdet

Av Extrabloggare, 04 Feb 2011
Upphandling

Med tillförsikt och förväntan läser jag upphandlingsutredningens uppdrag: ”Den nya Upphandlingsutredningen har i uppdrag att utvärdera regelverket ur ett ekonomiskt och ett samhällspolitiskt perspektiv samt se över upphandlingsstatistiken. Utredningen ska ta fram underlag för eventuella författningsändringar och föreslå nödvändiga åtgärder på upphandlingsområdet” Utredningen ska nu sammankalla leverantörer och beställare runt om i landet till dialogforum […]

Det är inte dyrare att hyra in

Av Henrik Bäckström, 01 Feb 2011
Inhyrning

Den politiske chefredaktören på Gotlands folkblad Eva Bofride diskuterar i dag anlitande av bemanningsföretag inom mediebranschen. Efter att ha räknat upp nackdelarna kommer hon till slutsatsen: ”Särskilt konstigt är det att kostnaderna för företagen blir högre än att ha samma personal anställd”. Med företagsekonomisk insikt i hur företag fattar ekonomiska beslut konstaterar jag istället att […]

Sida 2 av 212