Våreld, vårflod, knoppar som brister och vill fram


Av Extrabloggare, 28 Feb 2011

Den ljusnande vår har många målande beskrivningar av känslan av livfullhet. Något som jag vill uttrycka överensstämmer med min känsla för bemanningsbranschen.

Lägger nu sista handen vid bemanningsföretagens barometer kring utfall och förväntan på branschens utveckling.

Konjunkturinstitutet, KI, frågar 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

På onsdag, den 2 mars släpper vi bemanningsbarometern. Då kommer eventuellt våren. Ska vi hoppas? Ska vi tro? Håll utkik på bemanningsforetagen.se.

Av Christina Ekdahl
Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.