Professionell hjälp till nytt jobb behövs

· ·
Av Henrik Bäckström, 25 Feb 2011

Veckans stora fråga: Är arbetssökande betjänta av professionell hjälp till nytt jobb eller inte?

Varje år köps jobbtjänster för 20 miljarder kronor på den svenska arbetsmarknaden. Det är jobbcoachning på marknadens villkor, som såväl arbetsgivare som arbetstagare är i behov av. Varför skulle man annars betala?

De senaste dagarna har jobbcoachers bidrag, eller snarare icke-bidrag, till att få arbetssökanden i jobb debatterats i såväl tv, radio som tidningar.

De ena siffrorna har utmanats av andra siffror. En del räknar på sitt sätt och andra på annat sätt. En del räknar inte alls, utan förlitar sig på andras beräkningar.

Man diskuterar en (1) miljard som Arbetsförmedlingen köpt jobbtjänster för under 1,5 år. Denna miljard utgör högst 5 procent av alla sålda jobbtjänster på arbetsmarknaden 2010. I diskussionen om teoretiska beräkningar om insats och utfall har man helt glömt bort praktikens ädla värld. Det är i praktiken som den reella utvärderingen görs.

De företag som till uteslutande del arbetar dagligen med att hjälpa människor i arbete utgör den starkast växande branschen i näringslivet. Bemanningsbranschen består av företag som enkom specialiserat sig på jobbtjänster: personaluthyrning, rekrytering, omställning, jobbförmedling, jobbcoachning, HR-tjänster och kombinationer av dessa. Allt för att få folket i arbete.

Här kommer hårda fakta: Företag som arbetar med jobbtjänster omsätter sedan flera år tillbaka 1 miljard kronor årligen på rekryterings- och omställningstjänster. Detta betalar alltså arbetsgivare för att få den personal de behöver. Helt enkelt för att säkra sitt personalbehov. Samtidigt kommer arbetssökanden i arbete. Det handlar årligen om ca 30 000 individrekryteringar och individomställningar. Förutom att få hjälp med personal i egen regi, hyr även företag in personal som stannar i bemanningsföretagets regi. Denna bemannings- och entreprenadverksamhet omsätter långt mer och inbegriper långt fler individer. 16 miljarder kronor och 100 000 personer under 2010. Då talar vi här endast om de 35 största företagen, som svarar för 85 procent av totala omsättningen. Sammantaget är det alltså en bransch som säljer jobbtjänster för 20 miljarder kronor årligen.

Ur ett politikerperspektiv är det helt rationellt att studera dessa siffror och utvärdera den egna Arbetsförmedlingens effektivitet, vilket även Riksrevisionen gjort vid flera tillfällen. Med väldigt sorgliga resultat. Ännu sorgligare är förstås att Arbetsförmedlingen inte varit omsorgsfullare i sina upphandlingar av privata arbetsförmedlingar.

Det finns en etablerad marknad, med etablerade företag som fungerar utmärkt på marknadsvillkor. Som gör affärer varje dag. Såväl kunder som individer i stora skaror vänder sig till branschens företag. Beviset för detta är att omsättningen ständigt stiger (+ 27 procent 2010), vilket antalet anställda även gör. Arbetsförmedlingen behöver inte handla upp hokus-pokus tjänster.

Så, regeringen är helt på rätt spår. Arbetsförmedlingen behöver dock styra upp sin upphandling.