Bemanningsföretag erbjuder allt fler tjänster


Av Henrik Bäckström, 25 Feb 2011

Det är länge sedan ett bemanningsföretag bara hyrde ut enstaka medarbetare till små, korta och spridda uppdrag hos kundföretag. Idag är företagen istället strategiska samarbetspartners i personalfrågor.

När jag jämför olika bemanningsföretags beskrivning av vilka tjänster de erbjuder kan jag konstatera att paletten är omfattande: utbildning, organisationsutveckling, kommunikationsstöd, HR-utveckling och HR-stöd samt jobbcoachning och rekrytering. Och mycket mer därtill.

Variationen av tjänster är bra mycket mer omfattande än den personaluthyrning som bemanning i dagligt tal förknippas med.