Arbetsförmedlingen måste anlita seriösa jobbcoacher

· ·
Av Henrik Bäckström, 22 Feb 2011

I den vanliga världen gäller att när någon behöver få en tjänst utförd, så gör man en sondering och kunskapsinhämtning kring vem som kan tänkas leverera tjänsten. Om exempelvis en kommun avser bygga en ny skola, vänder man sig till byggbranschens företag. Om ett företag önskar inhandla ekonomiska redovisningstjänster, vänder man sig till företag i revisionsbranschen. Behöver en organisation juridisk hjälp, är det vanligt att ta kontakt med en advokatbyrå. Sällan är det så att en kommun anlitar en advokatbyrå för att uppföra en skola, eller att om man är i behov av kvalificerade redovisningstjänster så vänder man sig till ett byggföretag.

Det finns dock ett flagrant undantag från regeln att kompetensen för en viss tjänst återfinns i den bransch som specialiserat sig på den efterfrågade tjänsten. Och det gäller arbetsförmedlingstjänster. När Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen, skall upphandla tjänster som innebär hjälp för arbetslösa att komma i arbete, så vänder man sig inte till den bransch som specialiserat sig på rekryterings- bemannings- och omställningstjänster. Allmänt benämnd bemanningsbranschen. Nej, varför göra det enkelt för sig, eller som vi konstaterade i en debattartikel: Vi är de riktiga jobbcoacherna.

Att AF inte handlar upp etablerade leverantörer i en etablerad bransch är något märkligt. I synnerhet som de också då på köpet får auktoriserade företag.

I stället satsar man skattepengar på oprövade kort, som till exempel P4 Västernorrland berättar om.

När Arbetsförmedlingens upphandling av jobbcoacher inleddes 2009, så var de facto vår förvåning stor eftersom nästan 1 000 företag ansågs uppfylla kriterierna. I synnerhet som vi vet att som allra mest finns det, i bred bemärkelse, cirka 400 företag i bemanningsbranschen. Rapporteringen har inte låtit vänta på sig. Det har rapporterats om leverantörer som är specialiserade på healing, tarotkort, psykoterapi eller, som vi kunde läsa i nyhetskanalen.se, hjärtfrekvensmätning. Även nyandliga metoder som Neuro lingvistisk programmering passar tydligen in i Arbetsförmedlingens syn på jobbcoachning.

När TV4 granskat dessa företag, framkommer att ett flertal inte ens uppfyller helt grundläggande kriterier för företagsamhet. Det gäller avsaknad av f-skattsedel och betalningsanmärkningar.

Förutom oseriösa småhandlare, ifrågasätts även resultaten av coachningen, vilket inte är förvånande. Dessa företag har varken sund ekonomi, eller kunskaper i jobbcoachning.

Varför gör Arbetsförmedlingen en så vid tolkning av regeringens uppdrag?  Man har uppenbart inte ens anlitat företag, utan privatpersoner som av naturliga skäl inte har f-skattsedel. Företagen i vår bransch hjälper till vardags över 100 000 arbetssökande årligen till nytt jobb, antingen hos annan arbetsgivare eller i det egna företaget, för arbete i andra företag. Dessa företag uppfyller genom våra två auktorisationer, Auktoriserat bemanningsföretag och auktoriserat omställningsföretag, förutom rent grundläggande ekonomiska krav, även krav på kollektivavtal och försäkringar.

För auktoriserat omställningsföretag krävs därutöver en redogörelse för hur omställningsverksamheten bedrivs innefattande följande fyra delar: processen, kvalitetssystem, kompetensprofil och referenser.

Regeringen måste nu se till att Arbetsförmedlingen vid upphandling av jobbförmedlingstjänster riktar sig till de företag och den bransch som kan jobbet.

Uppdaterat: I GP 23 februari ställer arbetsmarknadsminister Hillevi Engström krav på seriösa aktörer. Det tolkar jag som att inte heller hon är nöjd med Arbetsförmedlingens nuvarande upphandling. Återigen vill jag uppmana: Upphandla riktiga jobbcoacher, auktoriserade omställningsföretag som specialiserat sig om jobbcoachning.