Använd inte skattepengar till rekryteringsverksamhet

· · ·
Av Henrik Bäckström, 17 Feb 2011

Nwt.se skrev igår att staten gör om gamla Pliktverket till Rekryteringsmyndigheten med uppgift att rekrytera kompetent personal till bland andra försvaret, polisen, tullen och kriminalvården framöver.

Vi tycker inte staten ska använda skattepengar till rekryteringsverksamhet. Det finns sedan länge etablerade rekryterings- och bemanningsföretag på arbetsmarknaden som sköter rekryteringsuppdrag åt kunder av alla kategorier. Det naturliga vore att anlita företagen för dessa rekryteringsuppdrag istället för att starta konkurrerande verksamhet.

Även Arbetsförmedlingen hjälper till i rekryteringen.

Tidvis anställda

Den nya försvarsorganisationen erbjuder till stor del tidvisa anställningar, och de som vill jobba heltid måste själva under perioder av uppdragslöshet jaga jobb. För individen vore det bättre att vara anställd i ett bemanningsföretag som kan fylla upp arbetstiden till en heltidsanställning genom att kombinera jobbet åt försvaret med jobb i det civila samhället.