Det är inte dyrare att hyra in


Av Henrik Bäckström, 01 Feb 2011

Den politiske chefredaktören på Gotlands folkblad Eva Bofride diskuterar i dag anlitande av bemanningsföretag inom mediebranschen.

Efter att ha räknat upp nackdelarna kommer hon till slutsatsen: ”Särskilt konstigt är det att kostnaderna för företagen blir högre än att ha samma personal anställd”.

Med företagsekonomisk insikt i hur företag fattar ekonomiska beslut konstaterar jag istället att kostnaderna för företaget inte blir högre, för då skulle företagen inte hyra in.

Ett företag kan föredra att ha större del rörliga kostnader och lägre kapitalbindning till exempel. Ett företag kan också väga in alternativkostnaden för att själva rekrytera fel kompetens. I den företagsekonomiska bedömningen ingår också att ta i beaktande effektivitetsaspekter. Till yttermera visso kan en högre kostnad motiveras av än högre effektivitet, kvalitet och produktivitet. Allt i enlighet med grundläggande företagsekonomisk lära. Det är resultatet som räknas. Såväl journalistiskt, som ekonomiskt. En tidning med låg journalistisk kvalitet som görs till låga kostnader, lär inte många läsare vara betjänta av.

Jag undrar varifrån denna missuppfattning ”det är konstigt att företag föredrar högre kostnader än de skulle behöva” kommer ifrån.