DN revolutionerar företagsekonomiska fundamenta


Av Henrik Bäckström, 31 Jan 2011

I en artikel om bemanningsföretag i Dagens Nyheter/ekonomi den 31 januari införs en ny syn på företagsekonomisk kostnads/intäktsanalys. I faktarutan anges att det är dyrare att hyra in personal än att anställa själv. Varför skulle i snitt 10 000 kundföretag per år betala mer än de behöver för personal?

Ur kundföretagets perspektiv bedöms inhyrning som mera lönsam. Det framgår också i en annan artikel där Volvo Bussar säger att de hyr in 30 procent av personalstyrkan, vilket anges förbättra resultatet.

Företag gör företagsekonomiska kalkyler för sina beslut. Där ingår överväganden både på kort/lång sikt, effektivitetsvinster, alternativkostnader med mera.

Vi kan testa DN:s företagsekonomiska teori att företag som gör ekonomiska beslut väljer den dyrare lösningen, genom följande påståenden:

  • Företaget hyr sina lokaler istället för att köpa huset, för att det är dyrare!
  • Företaget leasar sina tjänstebilar istället för att köpa in dem, för att det är dyrare!
  • Människor hyr sitt hem istället för att köpa eget, för att det är dyrare!
  • Volvo anlitar företaget Haldex för att erbjuda 4-hjulsdrift i bilar i stället för att själva anställa ingenjörer och metallare, för att det är dyrare!
  • Kommunen anlitar ISS för reception och städning samt Securitas för bevakning, för att det är dyrare!

Nej, knappast för att det är dyrare, utan för att det är effektivare. Därför hyr också många arbetsgivare in personal.

Härmed måste slutsatsen bli att DN:s försök att introducera en ny företagsekonomisk teori misslyckats.