Trygg arbetsmiljö för konsulter


Av Extrabloggare, 27 Jan 2011

Foto: Digitala Bönder

Det finns ett lika heltäckande skydd i arbetsmiljölagen för bemanningskonsulter som för alla andra på arbetsmarknaden. Ansvaret är delat mellan bemanningsföretaget och kunden.

Det finns ett övergripande ansvar hos bemanningsföretaget att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden. Kunden har arbetsmiljöansvaret när bemanningsföretagets personal arbetar där. Den inhyrde ska omfattas av kundens arbetsmiljöarbete när det är direkt knutet till uppdraget.

För att det ska kunna fungera har arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, och företaget dit konsulten är uthyrd en dialog. Det är till exempel inte möjligt för bemanningsföretaget att hyra ut konsulter till en kund för att göra jobb som är för farliga för kundföretagets egna anställda. En annan anledning till dialog är att ta reda på behovet av skyddsutrustning. Konsulter måste ha samma skyddsutrustning som de anställda på kundföretaget.

Snöskottarna som hyrs ut till ett plåtslageri för att skotta tak ska ha säkerhetsutrustning så de inte ramlar ner. De som håller koll på att det inte är några gående på trottoaren och kanske står ute i trafiken ska ha hjälm och signalkläder så att de syns.

Dialogen mellan bemanningsföretag och kund är till för att bedöma, analysera och ta bort risker i arbetsmiljön. Helt enkelt säkerställa att arbetsolyckor inte inträffar. Allt från farliga värmekällor, fordonstrafik till larmsystem och kemikalier uppmärksammas.

När ett bemanningsföretag ska hyra ut truckförare till ett lager går bemanningsföretagets representant och den ansvarige på lagret tillsammans igenom arbetsplatsen och kollar om det finns risker i arbetsmiljön. De tittar om det finns hinder för att framföra truck eller om det finns risker för den som framför trucken. Det kan vara hinder i taket som trucken är för hög för att köra under.

Bemanningsföretaget informerar sen truckföraren innan denne åker ut till kunden och jobbar. Och innan truckföraren börjar köra trucken visar lagerchefen hindren rent fysiskt.

Prevent har en checklista som bemanningsföretagen använder.

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.