Statlig utredning ofullständig och vårdslös

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Jan 2011

Den statliga utredningen om bemanningsdirektivet har gjort ett ofullständigt arbete. Den svenska utredningen saknar de delar av EU:s direktiv som underlättar en utveckling av bemanningsbranschen.

Bemanningsföretagen kräver i ett pressmeddelande att förslaget ändras så att det tar hänsyn till EU-direktivet. Vi vill också att direktivet genomförs med hänsyn till den svenska modellen.

Läs mer om vad vi tycker i vårt pressmeddelande.