Nordiskt samarbete inom bemanning

Av Extrabloggare, 20 Jan 2011

Foto: tillsammans är man mindre ensam

I slutet av förra veckan anordnade Bemanningsföretagen starten på återkommande nordiska möten för bemanningsföretagens organisationer i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bemanningsbranschens representanter från Dansk Erhverv, HPL i Finland och NHO Service i Norge var inbjudna till Stockholm. Mötet var mycket lyckat.

Sammankomster som dessa nordiska möten är oerhört värdefulla för att vi som något mindre marknader tillsammans ska kunna bli en starkare röst i internationella sammanhang. De fyra nordiska organisationerna är alla med i den europeiska branschorganisationen Eurociett och kommer att ha stor nytta av att kunna göra gemensam sak inom ramen för detta samarbete.

Vi hade många områden att diskutera – jämföra branschens förutsättningar, var vi står i olika frågor och hur vi kan hjälpa varandra genom att dela med oss av erfarenheter. Givetvis är implementeringen av bemanningsdirektivet högintressant. (Utredningen överlämnas till arbetsmarknadsministern den 24 januari ). Auktorisation av företag är också ett gemensamt intresse liksom statistiska sammanställningar kring branschens sammansättning.

De nordiska länderna är ganska lika när det kommer till hur stor del av den arbetsföra befolkningen som arbetar i bemanningsbranschen, även om olika sakfrågor måste hanteras olika på grund av olikheter i samhällelig struktur. I Norge var penetrationsgraden vid den senaste europeiska sammanställningen 1procent. I Danmark något lägre med 0,7 procent. I Sverige låg den vid mättillfället liksom i Finland på 1,3 procent, nu något lägre.

 I Sverige tror vi att marknaden kan ha en penetrationsgrad på 3 procent. Vi ser med spänning fram emot hur 2010 utvecklades. Hur påverkades vi egentligen av lågkonjunkturen och hur snabbt återhämtades marknaden? För Sveriges del får vi en del av svaret i mitten av mars då rapporten ”Anställda och Penetrationsgrad” släpps. Håll utkik efter den!

Av Christina Ekdahl

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.