Samma trygghet för bemanningskonsulter


Av Henrik Bäckström, 17 Jan 2011

 

Foto: Kicki

Bloggens rubrik Sanning om bemanning kräver att vi tar död på ett antal myter.

Bemanningskonsulter har sämre anställningstrygghet, bland annat för att bemanningsföretag inte har kollektivavtal

Fel, fel, fel. Här är Dagens sanning nr 1.

Alla som jobbar hos något av våra medlemsföretag har kollektivavtal

Anställningstryggheten är densamma för en bemanningskonsult som för den som är anställd av någon annan arbetsgivare. Alla våra medlemsföretag har kollektivavtal med facken och garanterar lagstadgad semester. Varje konsult har självklart också ett anställningsbevis, som slår fast anställningsform, arbetets omfattning, lön, tjänstgöringsområde m.m.

Bemanningskonsulterna har rätt till tjänstledighet för föräldraledighet och studier. Självklart har de även rätt till ersättning om de tvingas vara hemma på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn.

För pension och försäkringar gäller samma försäkringsvillkor som för övriga företag på den privata arbetsmarknaden, det vill säga pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar. På vissa områden är till och med bemanningskonsultens kollektivavtal mer tryggt än inom andra branscher eftersom bemanningsföretag har en skyldighet att vid behov försöka omplacera sina anställda hos alla sina kunder.

Alltså, anställningstryggheten påverkas inte av om du är anställd i ett bemanningsföretag.