1 % av alla sysselsatta jobbar inom bemanning


Av Lena Martinell Åkerblom, 11 Jan 2011

Bemanningsföretagen som tar över allt mer” skriver Anne Skåner på Aftonbladet blogg. Jag vet inte vad Anne Skåner anser är att ”ta över allt mer” men faktum är att bemanning inte är en särskilt stor del av arbetsmarknaden. Även om man skulle kunna tro det av den mängd artiklar som skrivits i media om bemanning senaste året.

En (1) procent av alla sysselsatta är bemanningskonsulter!

2009 fanns ungefär 46 000 heltidsjobb inom bemanningsbranschen. Det motsvarar drygt en procent av alla som jobbar i Sverige. Bemanningskonsulterna är alltså ganska få. De allra flesta svenskar är anställda på andra typer av företag, organisationer eller myndigheter. Så kommer det att vara också i framtiden. Bemanning är en viktig men begränsad sektor på arbetsmarknaden.

Om man betänker att bemanningsbranschen drog igång på allvar i Sverige så sent som 1993 så har dock tillväxten varit hyfsad. Få andra branscher kan stoltsera med att ha ökat sysselsättningen med 46 000 jobb på mindre än 20 år. Tillväxten för bemanningsföretag visar att bemanning behövs i svenskt näringsliv. Det är heller ingen slump att tillväxten har kommit samtidigt som näringslivet blivit utsatt för full internationell konkurrens. Bemanningskonsulterna ute på företagen har hjälpt näringslivet att bli mer effektivt och konkurrenskraftigt.