Starkaste tillväxten i Europa


Av Henrik Bäckström, 04 Jan 2011

I uppgifter från den europeiska branschorganisationen Eurociett (november 2010) framgår klart att utvecklingen av bemanningsbranschen är starkast i Sverige med +39 procent i omsättningsökning tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2009. Tillväxten i snitt inom Europa låg på +19,6 procent.

Den svenska marknaden är ju förhållandevis ung och liten. Den holländska marknaden, med drygt 40 år på nacken uppvisade en tillväxt på 10 procent. Då måste man komma ihåg att andelen anställda i holländska bemanningsföretag är 3 procent, medan den i Sverige endast är drygt 1 procent.

I Spanien var tillväxten 10,4 procent, i Frankrike 15,5, i Belgien 20,8 procent.