Arkiv för januari 2011

Antal poster: 10

DN revolutionerar företagsekonomiska fundamenta

Av Henrik Bäckström, 31 Jan 2011
Inhyrning

I en artikel om bemanningsföretag i Dagens Nyheter/ekonomi den 31 januari införs en ny syn på företagsekonomisk kostnads/intäktsanalys. I faktarutan anges att det är dyrare att hyra in personal än att anställa själv. Varför skulle i snitt 10 000 kundföretag per år betala mer än de behöver för personal? Ur kundföretagets perspektiv bedöms inhyrning som mera […]

Trygg arbetsmiljö för konsulter

Av Extrabloggare, 27 Jan 2011
Arbetsmiljö

Det finns ett lika heltäckande skydd i arbetsmiljölagen för bemanningskonsulter som för alla andra på arbetsmarknaden. Ansvaret är delat mellan bemanningsföretaget och kunden. Det finns ett övergripande ansvar hos bemanningsföretaget att kontrollera att den egna personalen har en god arbetsmiljö hos kunden. Kunden har arbetsmiljöansvaret när bemanningsföretagets personal arbetar där. Den inhyrde ska omfattas av […]

Statlig utredning ofullständig och vårdslös

Av Lena Martinell Åkerblom, 24 Jan 2011
Bemanningsdirektivet · EU

Den statliga utredningen om bemanningsdirektivet har gjort ett ofullständigt arbete. Den svenska utredningen saknar de delar av EU:s direktiv som underlättar en utveckling av bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen kräver i ett pressmeddelande att förslaget ändras så att det tar hänsyn till EU-direktivet. Vi vill också att direktivet genomförs med hänsyn till den svenska modellen. Läs mer om […]

Nordiskt samarbete inom bemanning

Av Extrabloggare, 20 Jan 2011

I slutet av förra veckan anordnade Bemanningsföretagen starten på återkommande nordiska möten för bemanningsföretagens organisationer i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bemanningsbranschens representanter från Dansk Erhverv, HPL i Finland och NHO Service i Norge var inbjudna till Stockholm. Mötet var mycket lyckat. Sammankomster som dessa nordiska möten är oerhört värdefulla för att vi som något […]

Samma trygghet för bemanningskonsulter

Av Henrik Bäckström, 17 Jan 2011
Kollektivavtal

  Bloggens rubrik Sanning om bemanning kräver att vi tar död på ett antal myter. Bemanningskonsulter har sämre anställningstrygghet, bland annat för att bemanningsföretag inte har kollektivavtal Fel, fel, fel. Här är Dagens sanning nr 1. Alla som jobbar hos något av våra medlemsföretag har kollektivavtal Anställningstryggheten är densamma för en bemanningskonsult som för den […]

Bemanning i Motala mer positivt än i Norrköping

Av Henrik Bäckström, 13 Jan 2011
Arbetsförmedling

Pratade nyligen med Erik Nygårds som är vice koncernchef och delägare i Montico. Erik hade under en föreläsningsturné om bemanningsbranschen hos arbetsförmedlingar i Östergötland ägnat sig åt spontana opinionsundersökningar om arbetsförmedlarnas inställning till bemanning. Det visade sig att andelen arbetsförmedlare som var positiva till bemanningsbranschen var betydligt större på mindre orter. I Norrköping var 11 […]

En bemanningskonsult på Arla

Av Lena Martinell Åkerblom, 12 Jan 2011
Konsulter

Sitter och läser intervjuer med konsulter till en bok som kommer i februari. Läser om Marie som är molekylärbiolog och just nu jobbar som uthyrd till Arlas mikrobiologilabb. Hon berättar om sina känslor för bakterieodlingarna och om hur hon blev bemanningskonsult av en slump och att hon gillar det bland annat för att det är […]

1 % av alla sysselsatta jobbar inom bemanning

Av Lena Martinell Åkerblom, 11 Jan 2011
Inhyrning

”Bemanningsföretagen som tar över allt mer” skriver Anne Skåner på Aftonbladet blogg. Jag vet inte vad Anne Skåner anser är att ”ta över allt mer” men faktum är att bemanning inte är en särskilt stor del av arbetsmarknaden. Även om man skulle kunna tro det av den mängd artiklar som skrivits i media om bemanning […]

En legitim del av arbetsmarknaden

Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Jan 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning

Läs forskaren Lars Walter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet om bemanning i ST Press. Walter säger bland annat att bemanningsföretag inte används för att kringgå LAS, ”De lasas in på bemannings­företaget efter samma regler och får fast anställning där”, säger Lars Walter.

Starkaste tillväxten i Europa

Av Henrik Bäckström, 04 Jan 2011
EU

I uppgifter från den europeiska branschorganisationen Eurociett (november 2010) framgår klart att utvecklingen av bemanningsbranschen är starkast i Sverige med +39 procent i omsättningsökning tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2009. Tillväxten i snitt inom Europa låg på +19,6 procent. Den svenska marknaden är ju förhållandevis ung och liten. Den holländska marknaden, med drygt 40 […]