Rättvis a-kassa 2011?

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 27 Dec 2010

Foto: randihausken

 När 2010 började var det lika snöigt som nu och bemanningskonsulterna och bemanningsbranschen fritt villebråd. LO-facken gjorde allt de kunde för att begränsa kundernas rätt att hyra in. Trots att de visste att Sverige under året skulle starta arbetet med ett bemanningsdirektiv från EU vars ena syfte är undanröja hinder för personaluthyrning.

Och ändå vittnar konsulterna själva om att de gillar sitt jobb i rapporten Jobbet i bemanningsbranschen, något som vi hoppas att omvärlden snart ska börja lyssna på.

Bemanningskonsulterna och bemanningsbranschen har under året fått klä skott för allt från oseriösa thailändska företag som förmedlar bärplockare till sjukhuschefer som inte klarar att bemanna rätt.

Men i slutet av året tycker vi oss skönja en vändning. IF Metall har visat att de är redo att företräda bemanningskonsulterna och värvat ett par tusen nya medlemmar i branschen. Handels har haft konferens om bemanning. Vår nye arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har uttalat sig positivt om bemanningsbranschens roll på arbetsmarknaden.

Låt oss hoppas att 2011 blir ett positivt år. Till att börja med är det dags att införa rättvisa i a-kassan och låta bemanningskonsulterna få den a-kassa de betalar för på samma villkor som alla andra på arbetsmarknaden. Vår nyårsförhoppning är att Johnny Munkhammars riksdagsmotion går igenom!