Skydda kundernas rätt att hyra in


Av Lena Martinell Åkerblom, 15 Dec 2010

Bemanningsbranschen har ökat rejält de senaste månaderna. Samtidigt kämpar branschen vidare med regler och attityder som hämmar utvecklingen. Det är företagsekonomiska skäl som ligger bakom uthyrningens starka ökning. Det finns stora fördelar med att ha en låg kapitalbindning. Det säger Henrik Bäckström i en artikel i Almegatidningen.

Bemanningsbranschen är en bransch som alla andra. De anställda har kollektivavtal och samma anställningstrygghet som alla andra på arbetsmarknaden. De flesta har fast anställning. Ändå lever en föreställning kvar att bemanningsjobb är osäkra.

Branschen får också kritik för att arbetet inte utförs hos arbetsgivaren. Det finns väldigt många yrken där jobbet inte görs hos arbetsgivaren, till exempel väktare, städare, poliser, brandmän, IT-konsulter och revisorer. Hur skulle samhället se ut om polisen inte jobbade på brottsplatsen och ute i samhället, utan bara inne på polishuset? Tack och lov att städarna inte bara städar hos sin arbetsgivare, då skulle Almegas kontor vara väldigt smutsigt.

Enligt vår rapport Jobben i bemanningsbranschen vill över hälften av bemanningskonsulterna se olika arbetsplatser och få bred arbetserfarenhet. Vi tycker det är dags att alla börjar lyssna på bemanningskonsulterna själva.

Det finns specialregleringar som gör att bemanningsbranschen inte kan verka på samma villkor som andra branscher. Den som är tillfälligt anställd i bemanningsföretag får till exempel inte a-kassa mellan anställningarna som anställda i andra branscher. Kunderna måste förhandla med facket för att tillfälligt hyra in arbetskraft, det behövs inte för att tillfälligt ta in konsulter. För att bara nämna några.

Arbetarrörelsen skyddar dem som hyr sitt boende med starka hyresgästregleringar och hyresgästförening. Det borde finnas en rörelse som stärker bemanningsbranschens kunders rätt att hyra in hur länge de vill, hur ofta de vill och utan att ange skäl för varför de hyr in.