Snart delas årets ekonomipris ut


Av Henrik Bäckström, 25 Nov 2010

Riksbanken

Foto Johan Bryggare

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2010 utdelas till Peter Diamond, Dale Mortensen, Christopher Pissarides. Det kunde vi läsa i Affärsvärlden. Diamond har utvecklat teori om hur sökmarknader med sökfriktioner som arbetsmarknaden fungerar. Mortensen och Pissarides har utvecklat Diamonds teori vidare och tillämpat den på arbetsmarknaden.

Dessa forskares studier hjälper oss att förstå hur arbetslöshet, lediga jobb och löner påverkas av regelverk och ekonomisk politik. Det kan gälla ersättningsnivån för a-kassan eller reglerna för uppsägning och rekrytering av arbetskraft.

För företagen i bemanningsbranschen är dylika regelverk vardagsmat. Alla bemanningsföretag är påverkade av regelverken på arbetsmarknaden och i synnerhet reglerna kring rekrytering, a-kassa och uppsägningar. I många fall är bemanningsföretag andra arbetsgivares hjälp just där arbetsmarknaden själv inte klarar av att matcha arbetssökanden och lediga vakanser.

Det är därför av största vikt att dessa system utformas korrekt. Med stöd i denna forskning kan vi finna arbetsmarknadslösningar som kommer alla till gagn: arbetssökanden får snabbare jobb och rätt ersättning vid arbetslöshet och arbetsgivare får effektivare tillgång till arbetskraft och därmed fungerar arbetsmarknaden bättre. För statskassan innebär det lägre utbetalningar från socialförsäkringssystemen och högre intäkter i form av inkomstskatter.

Se där, ännu en gång belägg för att arbetsmarknaden inte fungerar utan en hjälpande hand. En sådan hand kan bemanningsföretag erbjuda.