Standardavtal ger hög standard på affärer

·
Av Gabriella Sebardt, 22 Nov 2010

Standardavtal

Äntligen, efter drygt ett års idogt arbete är det härligt att bemanningsbranschens nya standardavtal är lanserade. Ett jättejobb ligger bakom, sedan augusti förra året har vi suttit i en arbetsgrupp och haft hjälp av erfarna affärsrättsjurister från både medlemsföretag och advokatbyrå. Vi har också haft remissrunda och, som avslutning, en hearing med medlemmarna där Almegas största lokal fylldes till sista plats.

Ett stort tack till IT & Telekomföretagen vars långa erfarenhet av standardavtal vi kunnat använda som förebild.

Vi jobbar ständigt med att höja ambitionsnivån för auktorisationerna och i branschen och de nya standardavtalen är ett led i det arbetet. Auktorisationen kräver en hög standard på affärsrelationerna mellan företag och kund, något som de nya avtalen lägger grunden för.

Nästa steg är en tydlig tillsynsordning för auktorisationen. Det är viktigt att ställa krav inte bara på medlemsföretagen utan även på dem som anmäler våra medlemmar för ”brott” mot auktorisationen.