Varför hyrde inte Arbetsförmedlingen in personal?

·
Av Henrik Bäckström, 10 Nov 2010

För något år sedan behövde Arbetsförmedlingen resursförstärkning för att klara sitt matchningsuppdrag. Dels handlade man upp kompletterande aktörer, det vill säga bland annat våra medlemsföretag som sedan 2007 jobbat för Arbetsförmedlingens räkning. Dels anställde Arbetsförmedlingen själv 800 personer på deltid. Dessa egna jobbcoacher får nu gå vid årsskiftet eftersom behovet ej är så stort i rådande konjunkturläge.

Redan när Arbetsförmedlingen anställde dessa personer på visstid, rekommenderade vi dem att i stället hyra in jobbcoacher från bemanningsföretag. Hade de följt vårt råd hade jobbcoacherna fått tillsvidareanställning istället för visstidsanställning, Arbetsförmedlingen hade snabbt och enkelt fått den kompetens de var i behov av tillfälligt och jobbcoacherna hade fått fasta jobb. Alla inblandade parter hade alltså vunnit på denna lösning.

Nu blev resultatet: De visstidsanställda ska på egen hand ta sig vidare på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen ska använda resurser på att avveckla hela styrkan. Hade de varit inhyrda från bemanningsföretag hade de fått jobb redan följande dag.

Så nästa gång: Tänk efter … före.