Lotsen som seglar på grund?

·
Av Henrik Bäckström, 01 Nov 2010

Lots båt

Foto: SPH

Regeringens största integrationspolitiska reform, de viktiga etableringslotsarna, sjösätts den 1 december. Men frågan är om det blir något – Arbetsförmedlingen behöver fler lotsar vilket framgår i tidningen Arbetsmarknaden.

Nu larmar såväl arbetsförmedling som kommuner om att ersättningsnivåerna är för låga för att få detta nya system att fungera. Och våra medlemsföretag, som är dokumenterat mycket bra på att hjälpa utlandsfödda till jobb, överväger starkt att inte delta i denna upphandling.

Etableringslotsar är bland annat bemannings- och omställningsföretag som snabbt och effektivt ska hjälpa nyanlända personer till jobb i Sverige. Medianetableringstiden är i dag sju år för individen. Denna tid måste kortas för allas bästa. Arbetsförmedlingen har hand om upphandlingen, som för första gången görs med hjälp av lagen om valfrihetssystem, LOV, på arbetsmarknadspolitikens område. Det innebär att individen själv väljer vem som ska ge den hjälpande handen.

Det är synd att efter flera år av utredning, hearingar och utformande av systemet med etableringslotsar, så verkar det inte bli något av det. Synd om de nyanlända som inte får hjälp av de i Sverige som är bäst på att matcha människor med rätt jobb, oberoende av födelseland.