Stoppa diskrimineringen av bemanningskonsulter

· ·
Av Gabriella Sebardt, 25 Okt 2010

European Union flag

Foto: UW-IAP

Nu återstår endast ett möte i den statliga bemanningsutredningens referensgrupp, i början av november.

Bemanningsdirektivet handlar inte bara om likabehandlingsprincipen utan innehåller även en uppmaning till översyn av regler som hindrar personaluthyrning. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att utredningen tar hänsyn till detta direktivets andra syfte, att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare.

Ett exempel som vi påtalade i en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet i januari 2009 är att visstidsanställda i bemanningsbranschen måste kunna få a-kassa mellan anställningarna på samma sätt som anställda i andra branscher. Ett annat är att en anställd som sagt upp sig för att ta jobb hos ett bemanningsföretag måste kunna ta uppdrag hos sin förra arbetsgivare utan att vänta ett halvår – allt annat är konkurrensbegränsning

Kära medlemsstater i Europeiska Unionen! Glöm inte bort direktivets andra syfte, att göra en översyn av regler som begränsar eller förbjuder anlitande av uthyrd arbetskraft. Inget land i Europa har råd att hindra den bransch som verkligen kan hjälpa till att få arbetsmarknaden att fungera. Missa inte chansen!

(Likabehandlingsprincipen =lön och vissa andra grundläggande arbets- och anställningsvillkor ska minst vara desamma som skulle ha gällt vid anställning i kundföretaget för samma tjänst.)