Upp till bevis! Gör något själva


Av Henrik Bäckström, 22 Okt 2010

Hillevi Engström

Foto: Ulrika Vendelbo

Länge har olika aktörer pläderat för att arbetsgivare i allmänhet bör anställa individer med olika former av funktionsnedsättningar. Nedsättning av arbetsgivaravgiften och andra morötter har dock visat sig ha föga effekt.

Alla intressenter för fram att någon annan måste göra detta. Till denna skara sällar sig nu också den nya arbetsmarknadsministern Hillevi Engström – Arbetsgivare kan göra mer för att få in fler. Jag menar att lösningen på denna eviga problematik är att istället göra något själv.

Reumatikerförbundet och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka har till exempel drivit det gemensamma projektet Bemanning med plus för att försöka få bemanningsföretag att hyra ut reumatiker och mag- och tarmsjuka. Bemanningsföretagens erfarenhet från projektet är att de aktörer som företräder grupper med svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden själva bäst kan bevisa att deras idé håller.

Mitt råd är: starta ett bemanningsföretag och hyr ut era klienter till andra arbetsgivare. Då blir ni trovärdiga och den risk som finns med att anställa tar ni på er själva. Ni visar därmed att visst vågar man anställa även personer som något avviker från samhällsnormen.

En andra viktig punkt är anställningsvillkoren. En person med exempelvis reumatiska besvär kanske inte kan jobba mellan 8 och 17 måndag till fredag. Personen kanske kommer igång först till kl 12 på dagen, men kan sedan jobba längre än till 17. Vi behöver ha regelverk som underlättar sådana arbetstider. Här kan facken och arbetsgivarorganisationerna dra sitt strå till stacken och i kollektivavtal förhandla fram lämpliga arbetsvillkor.

Vi måste alla ta vårt ansvar. Inte skjuta över det på någon annan! Men någon måste börja; att bevisa att något fungerar ger alltid bättre resultat än att skjuta över problemen på någon annan med hjälp av morot eller piska.