Vem är objektiv?

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 18 Okt 2010

Foto: schmilblick

Foto: schmilblick

Det stormar på SVT skriver Mediernabloggen, och fortsätter att SVT får problem med att kritiskt granska ”den nya arbetsmarknaden” när reportrar är inhyrda från bemanningsföretag.

Enligt det resonemanget skulle det vara problem för SVT att granska förskolor och skolor eftersom många reportrar har barn. Och att granska sjukvården eftersom många reportrar varit sjuka.