Nu är valet över – lägg ner er populism!


Av Henrik Bäckström, 11 Okt 2010

Foto: brandsvig

Foto: brandsvig

Folket har sagt sitt i riksdagsvalet. Tack för politiska insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad.

Politiker längst ut på högerkanten och politiker längst ut på vänsterkanten gör för en gångs skull gemensam sak när de vill reglera bemanningsbranschen i lag. I LO-tidningen säger Josefin Brink (V) att inhyrning av personal måste regleras i lag. Samma sak har Sverigedemokraterna sagt till Lag&Avtal, vilket vi tidigare kommenterat på vår webb. Och Sven-Erik Österberg (S) vill i sitt 10-punktsprogram öka fackens makt vid inhyrning.

Lägg ner detta projekt, det är bara populism. 100 000 människor jobbar i bemanningsbranschen varje år, de har lika stor rätt till sina jobb som alla andra!