Bemanningsföretagen heta i debatten

Av Extrabloggare, 07 Jul 2010

En mycket bra start på ännu en dag i Visby. Solen strålar, havet ligger blått och skvalpande och det råder febril aktivitet på Hästgatan 12. Almegas seminarier avlöser varandra.  Nyss hade Bemanningsföretagen sitt seminarium med den inte alldeles enkla frågeställningen hur den svenska modellen med kollektivavtal som partsgemensam reglering, kommer att påverkas av de kommande EU-direktivens implementering?  

Det var fullsatt till mer än sista stol och det torde tyda på ett stort intresse och kanske oro för vilka effekter implementeringen kommer att få, på ett enligt parterna fungerande regelverk.

Nu ska jag hasta vidare till ett politikermöte. Vi ska prata Bemanningsbranschen. Återigen upprepa att vi fungerar som vilken bransch som helst, har kollektivavtal och för våra medlemsföretag en särskild 12-punkts auktorisation vars efterlevnad granskas årligen. Vi ska upplysa om vårt bidrag till att agera väg in på arbetsmarknaden för unga, men också vad vi behöver få hjälp med från politiskt håll för att verkligen kunna vara framgångsrika som bransch. Till att börja med: Slopa de diskriminerande A-kassereglerna. Vem vågar som arbetslös ta anställning om man inte får stämpla mellan uppdragen som man får göra mellan anställningar i alla andra branschen utom just i bemanningsbranschen? Det är väl oerhört märkligt.

Av Christina Ekdahl

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.