Kollektivavtal och EU-direktiv = sant? I Almedalen den 7 juli

Av Extrabloggare, 23 Jun 2010

Det var en gång en bemanningsbransch. En bransch med attraktiva attribut. Bland dessa fanns ett sexigt och unikt ramverk som gjorde den extra attraktiv i mångas ögon. Branschen gick sin egen väg, men utan att köra över andra. Den var lojal mot sina nära men föränderlig när det behövdes. Den kämpade för det som den ansåg viktigt; fler riktiga jobb för fler människor. 

Branschen hade läst i tidningar och sett på bilder från TV att det ibland dök upp ett internationellt regelverk på röda mattan. Det var farligt trollbindande. Fotoblixtar lyste upp dess egenskaper som kallades ”direktivet” och det framställdes som elegant.

En dag skulle branschen komma att möta det internationella regelverket och de tvingades till relation. Som i alla möten är det viktigt att inte göra avkall på sina egna fina egenskaper till förmån för andra, mindre fina. Direktivet skulle med andra ord utmana branschens främsta attribut – det kollektiva ramverket, det som var branschens styrka och skapat dess legitimitet. Utmaningen var att förbli attraktiv och inte göra avkall på fina egenskaper.

Vad innebär mötet och relationen för branschen? Hur kommer den påverka dess egenskaper och förutsättningar? Och i vilken utsträckning? 

Branschen behöver vägledning vid skapandet av relationen och ännu har de tu inte skapat harmoni. Skulle måhända en branschorganisation, en facklig avtalssekreterare, en ordförande för arbetsmarknadsutskottet och en professor i arbetsrätt ha receptet för hur internationella regelverk och branschen kan få en fungerande relation? Och i den, bevara sin självständighet och individualism?

Alla väntar på fortsättningen för bemaningsbranschen.

Varför inte komma till hästgatan 12 den 7 juli kl 10.15 för att diskutera och kanske komma med egna råd?

Av Christina Ekdahl

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.