Sanning om bemanning

Bemanningsföretagens auktoriserade företag är det trygga valet för medarbetare och kunder. Vi arbetar för att sprida kunskap om hur uthyrning, omställning och rekrytering stärker arbetsmarknaden. I bloggen vill vi förmedla sanningen om medarbetarnas villkor och om hur branschen fungerar.

Bemanning startspår för ungas pension

Av Henrik Bäckström, 27 Okt 2015
Arbetsmarknad · Inhyrning · Unga

Dagens DN innehåller en angelägen debatt om vikten av att komma in tidigt i arbetslivet. Men författarnas sökande efter byråkratiska lösningar på problemet missar något oerhört mänskligt – många ungdomar vill faktiskt inte, orkar inte, har inte tillräckliga betyg för, eller vet inte till vad de ska utbilda sig. Att arbeta under tiden dessa högst vanliga funderingar pågår bygger arbetslivserfarenhet, nätverk och pension-och enklaste sättet att landa det arbetet är via bemanningsbranschen.

Bemanningsföretagen är snabbspåret till jobb

Av Henrik Bäckström, 22 Okt 2015
Arbetsmarknad · Utlandsfödda

Bemanningsbranschen har stor erfarenhet av och bevisad förmåga för att fungera som vägen in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den kompetensen vill branschen ställa till förfogande när behovet av arbetsmarknadsintegration nu växer med det ökade flyktingmottagandet – men det förutsätter reformtänkande.

I kärnan av arbetsmarknadens ekosystem

Av Henrik Bäckström, 08 Okt 2015
Arbetsmarknad · Internationellt

Det är länge sedan branschens leverans bestod av de korta, tillfälliga inhopp ”bemanning” har en tendens att associeras med. En mängd nya tjänster har utvecklats, en mängd nya yrkesområden har tillkommit och, inte minst, en mängd nya kunder har tillkommit. Uppdragen har blivit allt längre, allt komplexare och alltmer omfattande. Branschen griper över allt fler funktioner och levererar allt större lösningar på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är minst sagt den nya arbetsförmedlingen, men oändligt mycket mer än det.

Global bemanningsbransch stödjer industrin

Av Henrik Bäckström, 30 Sep 2015
Globalt · Industri · Inhyrning · Internationellt

Internationaliseringen av bemanningsbranschen hör samman med att andra näringar – som finans, vård, telekommunikationer och informationsteknik – har blivit mer globala. Bemanningsföretagen har följt sina kunder och tagit steget till en stark internationell närvaro. En ny syntes kan nu leda kundföretagen till Sverige.

Så kan regeringen underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända

Av Henrik Bäckström, 25 Sep 2015
Kollektivavtal · Politik · Utlandsfödda

I regeringens budget för 2016 finns åter en punkt om snabbspår för integration-utan något innehåll. Bemanningsbranschen utmärker sig genom att vara den bransch som anställer flest utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.  Grunden finns för ett avtal med förbunden inom LO, anpassat för att förstärka nyanländas möjligheter. Nu vill vi veta vad regeringen vill bidra med.

Så höjde bemanning japanska kvinnors yrkesstatus

Av Henrik Bäckström, 17 Sep 2015
Inhyrning

I 70-talets Japan var normen att jobba på ett och samma ställe hela livet. Kvinnors möjligheter var i princip begränsade till assistentroller. När Yoshiko Shinohara återvände till Japan efter en tid utomlands startade hon ett bemanningsföretag, det första i landet, och gav kvinnor chansen till yrkeskarriär.

Därför ska du hyra in personal – 5 starka skäl

Av Henrik Bäckström, 14 Sep 2015
Inhyrning · Matchning

Personalförsörjning är en strategiskt viktig del av en verksamhet. Här följer 5 goda skäl till inhyrning som del av den strategin:

Studie visar: fungerande intensivvård kräver hyrpersonal

Av Henrik Bäckström, 03 Sep 2015
Arbetsmarknad · Vård

Under och efter sommaren har landsting efter landsting larmat om brist på sjuksköterskor och de höga kostnader det medför att tillsätta vakanser. Skulden läggs ofta, helt ologiskt, på bemanningsbranschen som snarare är den lösning som krävs för att klara målen om vård och patientsäkerhet. En studie från Luleå tekniska universitet visar att inhyrd personal av många skäl är nödvändig för landets vårdverksamheter.

När verkligheten förändras måste kartan hänga med

Av Henrik Bäckström, 01 Sep 2015
Arbetsmarknad · Facket · Politik

Häromdagen var jag involverad i ett seminarium kring framtidens industri där representanter för såväl fack, arbetsgivare som staten deltog. Några punkter kring förutsättningar och förändring var speciellt intressanta att ta med sig i fortsatta diskussioner kring industriell utveckling.

Moderna HR-lösningar sparar miljarder

Av Henrik Bäckström, 24 Aug 2015
Företagande · Matchning · Rekrytering

Varje år renderar felrekryteringar och felaktig personalutveckling företag och organisationer kostnader på över 10 miljarder kronor. Bara i Sverige. Rekryteringar kan, inte minst för mindre företag, vara avgörande för framgång eller nederlag. När kontoret ska byggas om eller lönesystemet bytas ut kontrakteras proffs – det självklara borde vara att göra detsamma vid nyanställning eller rekrytering.